Utvärdering av slutkonferensen 200225 för projektet Systematiskt stöd för industriell symbios - ett modellområde och lärdomar från Lidköping

Jag deltog i konferensen som  * (obligatorisk)
Jag deltog i konferensen som


Jag är nöjd med föreläsarna * (obligatorisk)
Jag är nöjd med föreläsarna

Jag är nöjd med första paneldiskussionen om lärdomar från projektet lokalt Lidköping, där företagen deltog * (obligatorisk)
Jag är nöjd med första paneldiskussionen om lärdomar från projektet lokalt Lidköping, där företagen deltog

Jag är nöjd med andra paneldiskussionen om hur vi kan utveckla symbios på lokal, regional och nationell nivå
Jag är nöjd med andra paneldiskussionen om hur vi kan utveckla symbios på lokal, regional och nationell nivå

Jag är nöjd med konferensen som helhet
Jag är nöjd med konferensen som helhetTack för din medverkan!